Privacyverklaring

Privacyverklaring GreeOn.nl

 

Deze Privacyverklaring beschrijft hoe GreeOn.nl persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt en deelt die we kunnen verkrijgen via onze website, diensten, en andere online platforms (gezamenlijk aangeduid als de “Diensten”). Wij zijn toegewijd aan het beschermen van jouw privacy en het voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming.

 

 1. Informatie die we verzamelen

We kunnen de volgende categorieën persoonlijke informatie verzamelen:

 • Persoonlijke Identificatiegegevens: Zoals jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer, en andere contactgegevens die je vrijwillig aan ons verstrekt.
 • Cookies en vergelijkbare technologieën: We kunnen cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën gebruiken om jouw gebruik van onze Diensten te volgen en te verbeteren. Raadpleeg ons [Cookiebeleid] voor meer informatie.

 

 1. Hoe we informatie gebruiken

Wij gebruiken jouw persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden:

 • Het leveren van de Diensten waar je om hebt gevraagd.
 • Het verbeteren en aanpassen van de Diensten aan jouw behoeften.
 • Het communiceren met jou, inclusief het versturen van updates en meldingen met betrekking tot de Diensten.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen en beschermen van onze rechten en eigendommen.

 

 1. Hoe we informatie delen

Wij kunnen jouw persoonlijke informatie delen met derden in de volgende situaties:

 • Met jouw toestemming.
 • Met onze zakelijke partners en serviceproviders om ons te helpen bij het leveren van de Diensten.
 • In overeenstemming met de wet of om te voldoen aan juridische verzoeken.

 

 1. Jouw rechten en keuzes

Je hebt bepaalde rechten met betrekking tot jouw persoonlijke informatie, waaronder het recht om toegang te krijgen tot jouw gegevens, ze te corrigeren, te verwijderen of bezwaar te maken tegen het verwerken ervan. Neem contact met ons op via de onderstaande contactgegevens om deze rechten uit te oefenen.

 

 1. Beveiliging van gegevens

We nemen redelijke technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of openbaarmaking.

 

 1. Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt om wijzigingen in onze praktijken en wettelijke vereisten weer te geven. We zullen de bijgewerkte versie op deze pagina plaatsen en de datum van herziening bijwerken.

 

 1. Contact met ons opnemen

Als je vragen hebt over deze Privacyverklaring, jouw persoonlijke informatie wilt bijwerken of verwijderen, of een klacht wilt indienen, neem dan contact met ons op via: 085 – 760 43 00 of info@greeon.nl

 

Laatste update: 01-09-2023

Deze privacyverklaring is bedoeld als algemene leidraad. Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen om ervoor te zorgen dat deze verklaring voldoet aan de specifieke vereisten van jouw organisatie en de geldende wet- en regelgeving.